masail k anmbar koi nahin porsan haal

gurbat ki inha ha aur zareya amdani koi bhi nahen ha bijlli ahim zarorat ha magar kon is ki ham tak rasai ko mumkin bnna school ha tu emarat ka nam o neshan nahin ha flod ka azab deriya ka ktao dispnsare ki zarorat annay wali naslon ki barbadi ka khuf aur tu aur hmaray elaka ka mulve ki deth pan 1998 min jo nekha howa un ka indraj tak aaj tak nahin huwa aur na hi bakhshesh ka bgher nekha ka part dana ko teyar ha dekhna ko sofaid dhare magr kam choron walla hamarey numaindo ko aaj tak is ellka ki halat pea rahim na aya who sirf janglon min shekar ki khtar dehati elakon min taraki nahin chatey agar log kohsh haal ga tu hmare sardare ka kiya baney ga aur hmare karenda bkhan sa khain ga

masalah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *